Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Krimpen aan den IJssel. U vindt hier de preken gehouden in onze gemeente op zondagen, weekdiensten en christelijke feestdagen.

De kerkenraad benadrukt dat de predicaties niet ter vervanging zijn van de kerkdiensten. Onze vaderen drongen aan op het onderhouden van de kerkdienst. De dag des Heeren moet als Gods dag afgezonderd worden. We moeten naarstig opgaan naar Gods huis. Ons hele leven dient erop gericht te zijn om de eeuwige sabbat in dit leven aan te vangen.

Hebreeën 10:25 En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert.
Lees verder

Adres kerkgebouw:

Nachtegaalstraat 3
2922 VL Krimpen a/d IJssel

Actuele Kerktijden:

Datum Tijd Voorganger Toelichting
zondag 2 juli 2017 10:00 Leesdienst
zondag 2 juli 2017 18:30 Leesdienst

Agenda:

Datum Toelichting
woensdag 30 augustus 2017 Weekdienst t.b.v. Ned. Ver. voor de Zondagsrust
vrijdag 8 september 2017 Huwelijksbevestiging
woensdag 13 september 2017 Weekdienst t.b.v. St. Adullam
donderdag 14 september 2017 Huwelijksbevestiging
woensdag 1 november 2017 Dankdag voor gewas en arbeid
woensdag 8 november 2017 Weekdienst t.b.v. St. Gebed voor Israël, kandidaat R.J. Jansen en ds. A. Kort