Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Krimpen aan den IJssel. U vindt hier de preken gehouden in onze gemeente op zondagen, weekdiensten en christelijke feestdagen.

De kerkenraad benadrukt dat de predicaties niet ter vervanging zijn van de kerkdiensten. Onze vaderen drongen aan op het onderhouden van de kerkdienst. De dag des Heeren moet als Gods dag afgezonderd worden. We moeten naarstig opgaan naar Gods huis. Ons hele leven dient erop gericht te zijn om de eeuwige sabbat in dit leven aan te vangen.

Hebree├źn 10:25 En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert.
Lees verder

Adres kerkgebouw:

Nachtegaalstraat 3
2922 VL Krimpen a/d IJssel

Actuele Kerktijden:

Datum Tijd Voorganger Toelichting
zondag 5 januari 2020 10:00 Leesdienst
zondag 5 januari 2020 18:30 Leesdienst
zondag 12 januari 2020 10:00 Ds. A. Kort
zondag 12 januari 2020 18:30 Ds. A. Kort
woensdag 15 januari 2020 19:30 Ds. A. Kort Collecte t.b.v. Mbumazending
zondag 19 januari 2020 10:00 Ds. A. Kort
zondag 19 januari 2020 18:30 Ds. A. Kort
zondag 26 januari 2020 10:00 Ds. A. Kort Bediening Heilige Doop
zondag 26 januari 2020 18:30 Ds. A. Kort
woensdag 29 januari 2020 19:30 proponent A.J. van Wingerden
zondag 2 februari 2020 10:00 Leesdienst
zondag 2 februari 2020 18:30 Leesdienst

Agenda:

Datum Toelichting
woensdag 12 februari 2020 Weekdienst
woensdag 11 maart 2020 Biddag voor gewas en arbeid
dinsdag 17 maart 2020 Bidstond voor de classis
woensdag 29 april 2020 Huwelijksbevestiging