Welkom

22-1-2021 | Nieuwsbericht

Geliefde gemeente,

In verband met het Coronavirus in ons land en in onze gemeente en de geldende veiligheidsregels, hebben we als kerkenraad besloten om vanaf 1 november a.s. een extra kerkdienst te houden op zondagmiddag om 14.30 uur. Het doel van de kerkenraad is om iedereen de gelegenheid te geven om één keer op een zondag een Eredienst bij te wonen.  Hierover is deze week overleg gevoerd met onze kerkhulpverleners. Wij vragen u dringend deze te respecteren.

Nieuwe voorschriften:

 • Vanaf DV zondag zal er een extra derde leesdienst gehouden worden om 14.30 uur.
 • DV dinsdagavond 26 januari en donderdagavond 28 januari vanaf 20.00 uur zal onze dominee voorlezen uit geschriften van de kerkvaders.
 • DV woensdagavond 27 januari zal er een weekdienst gehouden worden, deze dienst vangt aan om 18.30 uur.
 • Groep A: voor DV zondagmiddag worden de gezinnen uitgenodigd waarvan de gezinshoofden de leeftijd tot en met 40 jaar hebben. Deze leeftijdsgrens geldt ook voor alleenstaanden, echtparen zonder kinderen en echtparen met uitwonende kinderen.
 • Groep B: voor DV zondagmorgen worden de gezinnen uitgenodigd waarvan de gezinshoofden de leeftijd van 41 tot en met 51 jaar hebben. Deze leeftijdsgrens geldt ook voor alleenstaanden, echtparen zonder kinderen en echtparen met uitwonende kinderen.
 • Groep C: voor DV zondagavond geldt dit voor de gezinshoofden vanaf 52 jaar. Deze leeftijdsgrens geldt ook voor alleenstaanden, echtparen zonder kinderen en echtparen met uitwonende kinderen. Ook de vader of de moeder die met oud en nieuwjaarsdag hebben opgepast op de kleinere kinderen zijn dan welkom.
 • Groep A en B wisselen per week.
 • Echtparen en gezinsleden dienen binnen het kerkgebouw bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke situatie: u komt tegelijk binnen, u neemt gezamenlijk als gezin plaats en ook verlaat u als gezin (of alleen gaande) weer het kerkgebouw;
 • Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen.
 • Laten we ons als gemeenteleden bewust zijn van de ontstane situatie, opdat we ons schikken in de genomen besluiten en wachten of de HEERE ons genadig zou willen wezen en ons weer allemaal terug wil brengen in de kerk.
 • Laten we elkaar in zover dit mogelijk is, de gelegenheid bieden om de diensten bij te wonen. Liefde, geduld, verdraagzaamheid en zelfverloochening is wat Christus van ons vraagt. De koster(s) en de kerkhulpverleners proberen in de lijn van de voorgeschreven richtlijnen voor een ordelijk verloop van de Erediensten zorg te dragen.
 • De kerkdiensten op de woensdagen kunnen niet meer door personen (niet-leden) buiten onze kerkelijke gemeente worden bijgewoond. De ervaring van woensdag 21 oktober jl. heeft ons helaas dit doen besluiten.

Belangrijke aanvullende verzoeken:

 • Vanzelfsprekend blijft u en het hele gezin bij klachten thuis, als u of één van uw huisgenoten getest wordt of in afwachting bent van een test. Let ook op bij verkoudheid e.d.;
  • Volg in de kerk zoveel mogelijk de instructies van de koster en de hulpdiensten. Zij wijzen u een plek. Wij vragen u dan ook om die plek in te nemen. Er is nagedacht over de spreiding van de aanwezigen door de kerkruimte.
  • Tijdens de Eredienst moet er voldoende ventilatie aanwezig is. Hierdoor zullen er diverse ramen van het kerkgebouw open staan. De consequentie hiervan is dat het aanzienlijk kouder zal zijn in de kerk. We verzoeken u om desgewenst warme(re) kleding aan te trekken;

Bij het uitgaan van de kerk geldt het volgende:

 • Houd de onderling aanbevolen afstand bij het verlaten van de kerk;
 • De galerij vertrekt op aanwijzing van de kosters. Dit zal geschieden als het middenschip ‘beneden’ leeg is;
 • Het middenschip verlaat op gebruikelijke wijze aan weerszijde de bank en loopt naar achteren;
 • De beide zijbeuken verlaten de banken richting de buitenmuur en lopen naar voren en verlaten de kerk via de uitgangen aan weerszijde van de kansel;

Wij beseffen dat er enkele mensen in de gemeente geen internet hebben en deze informatie dus missen. Wij vragen u om dit bericht met elkaar te delen

——————————————————————————————————————–

Hartelijk welkom op de website van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Krimpen aan den IJssel. U vindt hier de preken gehouden in onze gemeente op zondagen, weekdiensten en christelijke feestdagen.

De kerkenraad benadrukt dat de predicaties niet ter vervanging zijn van de kerkdiensten. Onze vaderen drongen aan op het onderhouden van de kerkdienst. De dag des Heeren moet als Gods dag afgezonderd worden. We moeten naarstig opgaan naar Gods huis. Ons hele leven dient erop gericht te zijn om de eeuwige sabbat in dit leven aan te vangen.

Hebreeën 10:25 En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert.
Lees verder

Adres kerkgebouw:

Nachtegaalstraat 3
2922 VL Krimpen a/d IJssel