Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Krimpen aan den IJssel. U vindt hier de preken gehouden in onze gemeente op zondagen, weekdiensten en christelijke feestdagen.

De kerkenraad benadrukt dat de predicaties niet ter vervanging zijn van de kerkdiensten. Onze vaderen drongen aan op het onderhouden van de kerkdienst. De dag des Heeren moet als Gods dag afgezonderd worden. We moeten naarstig opgaan naar Gods huis. Ons hele leven dient erop gericht te zijn om de eeuwige sabbat in dit leven aan te vangen.

Hebreeën 10:25 En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert.
Lees verder

Adres kerkgebouw:

Nachtegaalstraat 3
2922 VL Krimpen a/d IJssel

Actuele Kerktijden:

Datum Tijd Voorganger Toelichting
woensdag 8 november 2017 19:30 Kandidaat R.J. Jansen & Ds. A. Kort Collecte voor St. Gebed voor Israël
zondag 12 november 2017 10:00 Ds. A. Kort
zondag 12 november 2017 18:30 Ds. A. Kort
zondag 19 november 2017 10:00 Ds. A. Kort
zondag 19 november 2017 18:30 Ds. A. Kort
zondag 26 november 2017 10:00 Ds. A. Kort Heilige Doop
zondag 26 november 2017 18:30 Ds. A. Kort
zondag 3 december 2017 10:00 Leesdienst
zondag 3 december 2017 18:30 Leesdienst

Agenda:

Datum Toelichting
woensdag 10 januari 2018 Proponent P. de Boer
woensdag 24 januari 2018 Weekdienst t.b.v. Stichting Ontmoeting
woensdag 7 februari 2018 Weekdienst t.b.v. Mbumazending
woensdag 21 februari 2018 Weekdienst t.b.v. S.G.P.
woensdag 14 maart 2018 Biddag