Welkom

27-10-2020 | Nieuwsbericht

Geliefde gemeente,

In verband met het Coronavirus in ons land en in onze gemeente en de geldende veiligheidsregels, hebben we als kerkenraad besloten om vanaf 1 november a.s. een extra kerkdienst te houden op zondagmiddag om 14.30 uur. Het doel van de kerkenraad is om iedereen de gelegenheid te geven om één keer op een zondag een Eredienst bij te wonen.  Hierover is deze week overleg gevoerd met onze kerkhulpverleners. Wij vragen u dringend deze te respecteren.

Nieuwe voorschriften:

 1. Vanaf DV zondag 1 november zal er weer een extra derde leesdienst gehouden worden om 14.30 uur.
 2. Hierdoor zal een nieuwe indeling worden gemaakt gebaseerd op leeftijd.
 3. Groep A: voor zondagmorgen worden de gezinnen uitgenodigd waarvan de gezinshoofden de leeftijd tot en met 40 jaar hebben. Deze leeftijdsgrens geldt ook voor alleenstaanden, echtparen zonder kinderen en echtparen met uitwonende kinderen.
 4. Groep B: voor zondagmiddag worden de gezinnen uitgenodigd waarvan de gezinshoofden de leeftijd van 41 tot en met 51 jaar hebben. Deze leeftijdsgrens geldt ook voor alleenstaanden, echtparen zonder kinderen en echtparen met uitwonende kinderen.
 5. Groep C: ‘s avonds geldt dit voor de gezinshoofden vanaf 52 jaar. Deze leeftijdsgrens geldt ook voor alleenstaanden, echtparen zonder kinderen en echtparen met uitwonende kinderen. Ook de vader of de moeder die in de ochtend- of middagdienst hebben opgepast op de kleinere kinderen zijn dan welkom.
 6. Groep A en B wisselen per week waarbij DV zondag 8 november groep B zondagmorgen naar de kerk mag komen.
 7. Houd u aan het rooster. Woon niet meer dan één dienst bij. Op die manier geven we iedereen evenveel gelegenheid om de kerkdiensten bij te wonen
 8. Echtparen en gezinsleden dienen binnen het kerkgebouw bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke situatie: u komt tegelijk binnen, u neemt gezamenlijk als gezin plaats en ook verlaat u als gezin (of alleen gaande) weer het kerkgebouw;
 9. Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen.
 10. Laten we ons als gemeenteleden bewust zijn van de ontstane situatie, opdat we ons schikken in de genomen besluiten en wachten of de HEERE ons genadig zou willen wezen en ons weer allemaal terug wil brengen in de kerk.
 11. Laten we elkaar in zover dit mogelijk is, de gelegenheid bieden om de diensten bij te wonen. Liefde, geduld, verdraagzaamheid en zelfverloochening is wat Christus van ons vraagt. De koster(s) en de kerkhulpverleners proberen in de lijn van de voorgeschreven richtlijnen voor een ordelijk verloop van de Erediensten zorg te dragen.
 12. Voor DV de aankomende Dankdag zal in de ochtenddienst Groep B zijn uitgenodigd, Groep A in de middagdienst en Groep C in de avonddienst.
 13. De kerkdiensten op de Dankdag en op de woensdagen kunnen niet meer door personen (niet-leden) buiten onze kerkelijke gemeente worden bijgewoond. De ervaring van woensdag 21 oktober jl. heeft ons helaas dit doen besluiten.

Belangrijke aanvullende verzoeken:

 • Vanzelfsprekend blijft u en het hele gezin bij klachten thuis, als u of één van uw huisgenoten getest wordt of in afwachting bent van een test. Let ook op bij verkoudheid e.d.;
  • Volg in de kerk zoveel mogelijk de instructies van de koster en de hulpdiensten. Zij wijzen u een plek. Wij vragen u dan ook om die plek in te nemen. Er is nagedacht over de spreiding van de aanwezigen door de kerkruimte.
  • Tijdens de Eredienst moet er voldoende ventilatie aanwezig is. Hierdoor zullen er diverse ramen van het kerkgebouw open staan. De consequentie hiervan is dat het aanzienlijk kouder zal zijn in de kerk. We verzoeken u om desgewenst warme(re) kleding aan te trekken;

Bij het uitgaan van de kerk geldt het volgende:

 • Houd de onderling aanbevolen afstand bij het verlaten van de kerk;
 • De galerij vertrekt op aanwijzing van de kosters. Dit zal geschieden als het middenschip ‘beneden’ leeg is;
 • Het middenschip verlaat op gebruikelijke wijze aan weerszijde de bank en loopt naar achteren;
 • De beide zijbeuken verlaten de banken richting de buitenmuur en lopen naar voren en verlaten de kerk via de uitgangen aan weerszijde van de kansel;

Wij beseffen dat er enkele mensen in de gemeente geen internet hebben en deze informatie dus missen. Wij vragen u om dit bericht met elkaar te delen

——————————————————————————————————————–

Hartelijk welkom op de website van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Krimpen aan den IJssel. U vindt hier de preken gehouden in onze gemeente op zondagen, weekdiensten en christelijke feestdagen.

De kerkenraad benadrukt dat de predicaties niet ter vervanging zijn van de kerkdiensten. Onze vaderen drongen aan op het onderhouden van de kerkdienst. De dag des Heeren moet als Gods dag afgezonderd worden. We moeten naarstig opgaan naar Gods huis. Ons hele leven dient erop gericht te zijn om de eeuwige sabbat in dit leven aan te vangen.

Hebreeën 10:25 En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert.
Lees verder

Adres kerkgebouw:

Nachtegaalstraat 3
2922 VL Krimpen a/d IJssel

Actuele Kerktijden:

Datum:Tijd:Voorganger:Toelichting:Indeling:
woensdag 28 oktober 202019:30 uurds. A. KortWeekdienst
zondagmorgen 1 november 2020
10:00 uurLeesdienstGroep A
zondagmiddag 1 november 202014:30 uurLeesdienstGroep B
zondagavond 1 november 202018:30 uur LeesdienstGroep C
woensdagmorgen 4 november 202010:00 uurds. A. KortDankdag voor gewas en arbeidGroep B
woensdagmiddag 4 november 202014:30 uurds. A. KortDankdag voor gewas en arbeidGroep A
woensdagavond 4 november 202019:30 uurds. A. KortDankdag voor gewas en arbeidGroep C
zondagmorgen 8 november 202010:00 uurds. A. Kort Groep B
zondagmiddag 8 november 202014:30 uurLeesdienstGroep A
zondagavond 8 november 202018:30 uurds. A. Kort Groep C
woensdag 11 november 202019:30 uurds. A. KortWeekdienst
zondagmorgen 15 november10:00 uurds. A. KortGroep A
zondagmiddag 15 november 202014:30 uur LeesdienstGroep B
zondagavond 15 november 202018:30 uurds. A. KortGroep C
woensdag 18 november 202019:30 uurds. A. KortWeekdienst
zondagmorgen 22 november 202010:00 uurds. A. KortGroep B
zondagmiddag 22 november 202014:30 uurLeesdienstGroep A
zondagavond 22 november18:30 uurds. A. KortGroep C
woensdag 25 november 202019:30 uurds. A. KortWeekdienst
zondagmorgen 29 november 202010:00 uurds. A. KortGroep A
zondagmiddag 29 november 202014:30 uurLeesdienstGroep B
zondagavond 29 november 202018:30 uurds. A. KortGroep C
woensdag 2 december19:30 uurds. A. KortWeekdienst
Voor alle data geldt: Deo volente.