Welkom

27-7-2020 | Nieuwsbericht

Geliefde gemeente,

  1. Voor Deo volente a.s. zondagmorgen worden de gezinnen uitgenodigd waarvan de gezinshoofden de leeftijd tot en met 45 jaar hebben, deze leeftijdsgrens geldt ook voor alleenstaanden, echtparen zonder kinderen en echtparen met uitwonende kinderen.
  2. ‘s Avonds geldt dit voor de gezinshoofden vanaf 46 jaar. Deze leeftijdsgrens geldt ook voor alleenstaanden, echtparen zonder kinderen en echtparen met uitwonende kinderen.
  3. Als predikant en kerkenraad achten we het van groot belang dat een ieder minstens een keer naar de kerk kan, dat betekent dat degenen die ’s ochtends niet kunnen om verschillende redenen ’s avonds mogen komen, en visa versa.
  4. Wilt u beide diensten bijwonen, dan kunt u bij de kerkdienst waarvoor u niet uitgenodigd bent alvast in één van de zalen van het zalencomplex plaatsnemen. De kosters zoeken mogelijk voor u een plaatsje.
  5. Bij het ingaan van de vakanties komen er waarschijnlijk veel meer plaatsen vrij. In overleg met de kosters bestaat er de mogelijkheid om een tweede dienst bij te wonen. Laat dan eerst de anderen voorgaan. Neem vooraf dan plaats in één der zalen, totdat u binnengeroepen wordt.
  6. Voor de weekdiensten zijn verder geen beperkingen meer vastgesteld.

Bij het uitgaan van de kerk geldt het volgende:

  • Houdt de onderling aanbevolen afstand bij het verlaten van de kerk;
  • De galerij vertrekt op aanwijzing van de kosters. Dit zal geschieden als het middenschip ‘beneden’ leeg is;
  • Het middenschip verlaat op gebruikelijke wijze aan weerszijde de bank en loopt naar achteren;
  • De beide zijbeuken verlaten de banken richting de buitenmuur en lopen naar voren en verlaten de kerk via de uitgangen aan weerszijde van de kansel;

U begrijpt dat het nu helaas niet mogelijk is om op uw vaste plek in de kerk te gaan zitten. Luister naar de aanwijzingen van de kosters die zullen u een plek aanwijzen.

——————————————————————————————————————–

Hartelijk welkom op de website van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Krimpen aan den IJssel. U vindt hier de preken gehouden in onze gemeente op zondagen, weekdiensten en christelijke feestdagen.

De kerkenraad benadrukt dat de predicaties niet ter vervanging zijn van de kerkdiensten. Onze vaderen drongen aan op het onderhouden van de kerkdienst. De dag des Heeren moet als Gods dag afgezonderd worden. We moeten naarstig opgaan naar Gods huis. Ons hele leven dient erop gericht te zijn om de eeuwige sabbat in dit leven aan te vangen.

Hebreeën 10:25 En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert.
Lees verder

Adres kerkgebouw:

Nachtegaalstraat 3
2922 VL Krimpen a/d IJssel

Actuele Kerktijden:

Datum Tijd Voorganger Toelichting
zondag 26 juli 2020 10:00 uur ds. A Kort  
zondag 26 juli 2020 18:30 uur ds. A Kort  
woensdag 29 juli 2020    

Geen weekdienst

zondag 2 augustus 2020 10:00 uur ds. A Kort  
zondag 2 augustus 2020 18:30 uur ds. A Kort  
woensdag 5 augustus 2020 19:30 uur ds. A Kort Weekdienst
zondag 9 augustus 2020 10:00 uur ds. A Kort  
zondag 9 augustus 2020 18:30 uur ds. A Kort Weekdienst
woensdag 12 augustus 2020 19:30 uur ds. A Kort Weekdienst
zondag 16 augustus 2020 10:00 uur ds. A Kort  
zondag 16 augustus 2020 18:30 uur ds. A Kort  
woensdag 19 augustus 2020 19:30 uur ds. A Kort Weekdienst
zondag 23 augustus 2020 10:00 uur ds. A Kort  
zondag 23 augustus 2020 18:30 uur ds. A Kort  
woensdag 26 augustus 2020 19:30 uur ds. A Kort Weekdienst
zondag 30 augustus 2020 10:00 uur ds. A Kort  
zondag 30 augustus 2020 18:30 uur ds. A Kort  
woensdag 2 september 2020 19:30 uur ds. A Kort Weekdienst